gener

11genallday12ESCARGOTS - Centre Cívic Parc Sandaru

26genallday27ESCARGOTS - Roda de Ter

febrer

02feballday03NOTHING DE NOTHING - Calldetenes

abril

25abrallday26MICRO-SHAKESPEARE- Colombes - França

26abrallday27ESCARGOTS - Banyoles

maig

16maiallday17ESCARGOTS - Museu de l'Aigua - Lleida

30maiallday31MICRO-SHAKESPEARE - Givors - França

X