Toti Toronell

Per què un disc es reprodueixi…

abans ha d’haver estat en cinta?