Toti Toronell

Els amfibis han d’esperar una hora

a sortir de l’aigua després de menjar?