Toti Toronell

Si els drets són reservats…

com són els que estan asseguts?