Intimitats

De les facetes del pallasso, la que més m’entendreix i m’excita és la seva poètica, aquesta forma d’expressió tan íntima i fràgil. Petits pallassos, inventats, improvisats, disfressats i / o coneguts.

X